Ondertekenafspraken
Ondertekenafspraken gaan door, maar wij werken zoveel mogelijk met volmachten. Op die manier hoeven er zo weinig mogelijk mensen (tegelijk) op ons kantoor aanwezig te zijn. Wij nemen hierover contact met u op. Wilt u zelf uw afspraak annuleren, dan verzoeken wij u telefonisch contact met ons op te nemen. Wij overleggen graag samen met u wat mogelijk is.

Kantoorbezoek
Heeft u geen afspraak, dan verzoeken wij u dringend om niet naar ons kantoor te komen. Wij gaan terughoudend om met onaangekondigd bezoek dat niet op afspraak is.
Als u ons kantoor bezoekt voor een afspraak, gaan wij er vanuit dat u zich houdt aan de richtlijnen vanuit de RIVM (geen handen schudden, regelmatig handen wassen en hoesten/niezen in de elleboog).
Bij neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts verzoeken wij u om niet naar kantoor te komen en contact met ons op te nemen.

Eigen verantwoordelijkheid
Wij kunnen geen verantwoordelijkheid dragen voor eventuele negatieve gevolgen voor uw gezondheid na de komst naar ons kantoor.

Medewerkers
Al onze medewerkers houden zich aan de richtlijnen van de RIVM, werken zoveel mogelijk vanuit huis en worden geacht thuis te blijven wanneer zij griep- of verkoudheidsverschijneselen vertonen.

Wij zullen deze informatie beijwerken in geval er nieuwe richtlijnen van toepassing worden. Houd onze website in de gaten als u de komende tijd een ondertekenafspraak bij ons heeft.