Statuten bevatten alle van belang zijnde regels en bepalingen van een rechtspersoon, waaronder de naam, doelstelling, plaats van vestiging, het kapitaal, de wijze van benoeming van bestuurders en de bevoegdheden van de diverse functies. Bij het oprichten van een rechtspersoon (bv, vereniging of stichting) zijn de statuten vastgelegd in de akte van oprichting.

Voor het wijzigen van statuten moet een nieuwe notariële akte getekend worden. Voordat dit mag, moet een formeel besluit tot de wijziging genomen zijn. Bij een bv of nv moet de algemene vergadering van aandeelhouders dit doen. Bij een stichting het bestuur en bij een vereniging de algemene ledenvergadering. Dit besluit moet worden vastgelegd in een aandeelhoudersbesluit of in notulen.

Als een akte van statutenwijziging is getekend, versturen wij deze naar de Kamer van Koophandel. Deze schrijft de statutenwijziging in en verstrekt een nieuw uittreksel.