Een overlijden brengt in de eerste plaats veel verdriet met zich mee. En in die verdrietige situatie moeten er ook tal van zaken geregeld worden. Een paradox waar niet iedereen altijd even goed raad mee weet. Er komen allerlei organisatorische zaken, regels, verplichtingen en administratieve zaken bij kijken. Het afwikkelen van nalatenschappen is een van de taken die ons als onpartijdige en onafhankelijke instantie wordt toevertrouwd. Wij hebben specialistische kennis in huis om erfgenamen hierin zo goed mogelijk te begeleiden, zodat wij u hierin voor zoveel mogelijk kunnen ontlasten.

De afwikkeling van een nalatenschap omvat meestal drie stappen: de verklaring van erfrecht, de aangifte erfbelasting en de verdeling van de nalatenschap.

Mediation bij een nalatenschap

Komt u er als erfgenamen samen niet uit en dreigt een conflictsituatie te ontstaan, dan kan de notaris-mediator bemiddelen. Zij is getraind in het omgaan met emoties die spelen een contact als een ruzie tussen erfgenamen inzake een nalatenschap. Een mediator is onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in het oog.

Voorwaarde voor een mediationgesprek is dat alle partijen hierbij aanwezig zijn.