Een burenruzie begint vaak met iets kleins: een ergernis over rondslingerende vuilniszakken, een luidruchtig feestje of een boom die de zon ontneemt. Als praten niet helpt en er een conflictsituatie ontstaat, kan de notaris-mediator bemiddelen.

Als deskundige op het gebied van het burenrecht en gebruikmakend van haar vaardigheden als mediator, zoekt kandidaat-notaris Jenny Meijerink met alle betrokken partijen naar een oplossing die voor iedereen acceptabel is. Deze afspraken kunnen meteen worden vastgelegd in een rechtsgeldig convenant. Hierdoor wordt de omgang met uw buren genormaliseerd en voorkomt u verdere escalatie van het conflict.