Een notaris-mediator:

  • kan optreden als bemiddelaar;
  • is deskundig op het gebied van personen- en familierecht, erfrecht en eigendomsrecht;
  • is getraind in het omgaan met emoties die spelen bij een contact, zoals bij een echtscheiding of burenruzie;
  • is onpartijdig en houdt de belangen van alle betrokkenen in het oog;
  • legt gemaakte afspraken vast in een rechtsgeldig convenant.