Ik heb mijn woning verkocht. Hoe nu verder?

Het overdragen van uw woning gebeurt bij de notaris. Wij maken een leveringsakte op basis van de afspraken die zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Wij nemen daarin alle bindende voorwaarden op die met de verkoop van het huis te maken hebben. Vaak stelt een makelaar de koopovereenkomst op en laat deze door partijen ondertekenen. Is er geen makelaar betrokken bij de verkoop van uw woning, dan kunnen wij een koopovereenkomst voor u opmaken. U tekent deze samen met de koper(s) op ons kantoor.

Na ontvangst en/of ondertekening van de koopovereenkomst maken wij de leveringsakte (ook wel transportakte genoemd) op en sturen u deze in concept toe. Ook zorgen wij ervoor dat uw woning zonder hypotheek of beslag wordt overgedragen. Wij vragen hiervoor royement aan bij uw geldverstrekker en verwerken de aflosnota op uw afrekening. Verder zien wij er op toe dat de koper een eventuele waarborgsom stort of een bankgarantie stelt.

De akte wordt ondertekend op de overeengekomen datum. Wij controleren vooraf en op de dag van de overdracht of u nog steeds bevoegd bent om te verkopen en er niet nog recent beslag of hypotheek op het onderpand is gevestigd.

Zodra de akte is getekend, bieden wij deze aan bij het Kadaster. Na verwerking en controle boeken wij twee werkdagen na de aktepassering een eventuele opbrengst naar uw rekening.