Ik ga een woning kopen. Waar moet ik op letten?

Zodra u uw handtekening hebt gezet onder een koopovereenkomst (vaak ook “voorlopige koopovereenkomst” genoemd) bent u aan de koop gebonden. De term “voorlopig” geeft aan dat het huis nog niet geleverd is en daarom nog niet op uw naam staat. Bovendien moeten er soms gedurende de periode tussen koop en levering nog voorwaarden vervuld worden.

Voordat u een handtekening onder een koopovereenkomst zet, moet u weten wat uw financiële mogelijkheden zijn en wat uw juridische positie is. Als u niet kunt afnemen (u ziet alsnog af van de koop), dan kunnen de hieruit voortvloeiende boete en eventuele schadevergoe­ding voor financiële problemen zorgen. Het is daarom belangrijk om bij aankoop van een woning onder andere op de volgende zaken te letten:

  • Weet u in welke staat het huis verkeert? Is daarvoor nog deskundig advies nodig?
  • Gaat u de waarborgsom contant betalen of maakt u gebruik van een bankgarantie?
  • Welke beperkingen “kleven” aan het huis: erfdienstbaarheden zoals recht van overpad?
  • Wat zijn de financieringsmogelijkheden, welke financiering past het best in uw situatie?
  • Is Nationale Hypotheekgarantie voor de hypothecaire lening mogelijk, zodat het rentetarief voor uw lening iets lager wordt?
  • Moet uw partner de koopovereenkomst en de transportakte mede ondertekenen?

Een makelaar en hypotheekadviseur kunnen antwoord geven op bovenstaande vragen. Is er geen makelaar bij de aankoop betrokken? Dan adviseren wij u graag.

Overdracht of levering van de woning

Zodra de koopovereenkomst is getekend, stuurt de makelaar deze naar ons kantoor. Wij maken een dossier voor u aan en sturen u een ontvangstbevestiging met daarin de datum en tijd voor de overdracht. We houden in de gaten dat gemaakte afspraken tussen verkopers en kopers nagekomen worden. Denk aan het storten van een waarborgsom of het stellen van een bankgarantie. Aan de hand van de koopovereenkomst stellen wij een akte van levering en de bijbehorende afrekening op. U krijgt hiervan een ontwerp toegestuurd.

Op de datum van de overdracht nemen wij de akte met u door waarna u deze ondertekent. Wij bieden de akte aan bij het Kadaster. Na twee werkdagen controleren wij of alles goed verwerkt is. Van het Kadaster krijgt u een bericht dat het onroerend goed op uw naam is gezet.