Hypotheek als zekerheid voor de geldverstrekker

In verreweg de meeste gevallen wordt de aankoop van onroerend goed gefinancierd door een bank, een verzekeraar of een pensioenfonds. Als u geld leent om een huis of land te kopen, verleent u hypotheek aan de geldverstrekker. Daarmee wordt uw huis of land onderpand waarmee de geldverstrekker zekerheid krijgt dat het door hem geleende geld uiteindelijk weer terugkomt.

Als u niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoet, mag de geldverstrekker het onderpand openbaar verkopen in een zogenaamde executieveiling. Uit de opbrengst mag hij bij voorrang op alle andere schuldeisers zijn vordering innen.

Hypotheekakte

Nadat u een offerte heeft getekend bij de geldverstrekker, stuurt deze de hypotheekopdracht naar ons kantoor. Aan de hand van de opdracht maken wij de hypotheekakte. We controleren de onderpanden in het Kadaster en nemen contact met u op voor het ondertekenen van de akte. Bij aankoop van een woning gebeurt dit tegelijk met de overdracht. Na het ondertekenen van de akte, bieden wij deze aan bij het Kadaster. Na twee werkdagen controleren we of alles goed is gegaan en worden de gelden doorgeboekt. U ontvangt van het Kadaster een bewijs dat de hypotheek is ingeschreven.

Inschrijving doorhalen als de lening is afgelost

Als de lening helemaal is afgelost, vervalt het recht van de geldverstrekker op het onderpand. Wij moeten daarvoor de inschrijving van de hypotheek bij het Kadaster doorhalen. Ook hiervoor is een notariële akte nodig, een akte van vervallenverklaring (royement). De geldverstrekker – die ook hypotheekhouder is – moet hiervoor toestemming geven.

Als het huis verkocht is, verzorgen wij – bij de levering – voor de doorhaling van de inschrijving van de hypotheek. Als u volledig heeft afgelost en nog in het huis blijft wonen, kunt u ons raadplegen over hoe te handelen. Het beste is dat het royement direct na aflossing plaatsvindt, u bent dan vrij om met het huis te doen wat u wilt. Sommige hypotheken (bankhypotheken genaamd) kunnen ook blijven staan als de schuld geheel is afgelost, u kunt hier dan later weer gebruik van maken door met de bank een nieuwe leningovereenkomst te sluiten.