Belastingvrij schenken

Het doen van schenkingen komt in de praktijk veel voor. Het schenken van vermogen is een mooie manier om iemand te ondersteunen bij bijvoorbeeld een studie, de aankoop van een woning of om iemand wat extra’s mee te geven. Ook kan het schenken van vermogen belastingtechnisch heel aantrekkelijk zijn, omdat u daarmee uw toekomstige erfenis verlaagt en daarmee ook de in de toekomst te betalen erfbelasting. Een ander voordeel van het schenken van vermogen is dat u minder vermogensbelasting hoeft te betalen.

Wanneer u een schenking aan iemand wilt doen, is het belangrijk om u vooraf goed te laten informeren over de vrijstellingen en tarieven voor de schenkbelasting. Doet u een schenking die hoger is dan het vrijgestelde bedrag, dan moet de ontvanger schenkbelasting betalen. U kunt schenkingen in geld doen, maar ook in goederen. Ook kunt u een zogenaamde ‘schenking op papier’ doen. Dit is een aantrekkelijke manier van schenken als uw vermogen met name vastzit in onroerend goed. Aan het doen van schenkingen op papier zitten wel een aantal strengere voorwaarden verbonden. Laat u daarom hier vooraf goed over informeren.

Wat kunt u zoal belastingvrij schenken?

  • Als ouder mag u jaarlijks een geldbedrag aan uw (klein)kinderen schenken. De fiscus past dat bedrag elk jaar aan. Schenkt u meer dan dat bedrag, dan moet uw (klein)kind over dat meerdere schenkbelasting betalen.
  • U mag ook schenkingen doen aan “andere verkrijgers”, dat zijn mensen of organisaties die niet tot de kring van uw (klein)kinderen behoren of tot instellingen van algemeen nut (goede doelen) dan wel sociaal nut (dorpshuizen, sportverenigingen en dergelijke).
  • Eenmalig mag u aan kinderen tussen 18 en 40 jaar een groter bedrag overmaken. Het maakt verschil uit of u dat doet ter vrije besteding of voor studie dan wel om een huis te kopen of te verbouwen. U moet deze eenmalige schenking wel opgeven bij de Belastingdienst.

Let op!

Voordat u schenkt is het belangrijk zorgvuldig na te gaan of u een beroep mag doen op de vrijstelling. Wij adviseren u graag over de vrijstellingen en tarieven voor schenkbelasting. Heeft u bijvoorbeeld al een keer een schenking aan uw kind gedaan voor de eigen woning, dan mag u dat niet nog een keer doen. En is uw kind ouder dan 40 jaar, maar diens partner nog niet? Dan bestaat de mogelijkheid dat u toch nog belastingvrij mag schenken.