Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaat, regelt de wet van alles voor u. Voor samenwoners is er niets geregeld in de wet. Dat houdt in dat uw vermogen volledig gescheiden blijft. Samenwonen wordt alleen genoemd bij bepaalde faciliteiten, waaronder partnerpensioen en bepaalde arbeidsvoorwaarden. Als u in aanmerking wilt komen voor dergelijke faciliteiten, hebt u vaak een notarieel samenlevingscontract nodig. U mag pas een samenlevingsovereenkomst afsluiten als u meerderjarig bent.

Met name wanneer uw partner en u samenwonen en samen een woning hebben, is het belangrijk om een samenlevingsovereenkomst op te stellen. Heeft u geen samenlevingsovereenkomst en/of testament opgesteld waarin een regeling is getroffen voor de gezamenlijke woning, dan zal het aandeel van de woning van de partner die komt te overlijden vererven naar de wettelijke erfgenamen van de betreffende partner. De samenwoonpartner is volgens de wettelijke regels géén erfgenaam.

Waarover maakt u afspraken?

  1. U schept duidelijkheid over wie welk deel van de huishoudpot vult.
  2. U geniet grotere belastingvrijstellingen en betaalt minder belasting.
  3. U maakt duidelijk wie in verhouding tot de eigendom van uw woning welk deel van de hypotheek betaalt.
  4. U regelt elkaars woonrecht.
  5. U krijgt recht op nabestaandenpensioen (partnerpensioen).
  6. U creëert duidelijkheid over het bezit van de inboedel.
  7. U legt vast wat uw privé eigendom is en blijft.
  8. U hebt minder geschilpunten met erfgenamen of als u onverhoopt uit elkaar gaat.
  9. U kunt gezamenlijke bezittingen zoals inboedel en woning aan elkaar doen toekomen zonder dat u een testament hoeft te maken.

Moet er dan ook nog een testament opgesteld worden?

In een samenlevingsovereenkomst kunnen afspraken worden gemaakt aan wie de gezamenlijke goederen verblijven bij overlijden. Wanneer u ook wilt vastleggen aan wie uw privé vermogen vererft, is het te adviseren om een testament op te stellen. Uw samenwoonpartner is volgens de wettelijke regels niet één van uw erfgenamen. Dit moet dus specifiek bij testament geregeld worden. Met name als u samen kinderen heeft, is het opstellen van een testament van groot belang. Zonder testament zullen uw kinderen namelijk wel erfgenaam van u zijn, maar uw partner niet. Dat houdt in dat als de kinderen meerderjarig worden, zij hun aandeel in uw nalatenschap kunnen opeisen.