Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden is een overeenkomst tussen mensen die trouwen of getrouwd zijn. Voor geregistreerde partners heten deze voorwaarden “partnerschapsvoorwaarden”. In huwelijkse voorwaarden wordt het recht op bezit en inkomen van beide partners vastgelegd.

Beperkte gemeenschap van goederen vanaf 2018: wat betekent dat?

Per 1 januari 2018 is de Wet beperking wettelijke gemeenschap van goederen in werking getreden. Voor stellen die trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan op of na 1 januari 2018 geldt automatisch de beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen blijven persoonlijk bezit of ze nu voor of tijdens het huwelijk zijn ontvangen. Bezit dat voor het huwelijk gezamenlijk is verkregen, bijvoorbeeld een woning die op beider naam staat, valt wel in de gemeenschap. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.

Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van af weet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk.

Waarom maak ik huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden?

Wilt u tijdens uw huwelijk of geregistreerd partnerschap bezittingen of schulden apart houden of wilt u toch trouwen in gemeenschap van goederen? Dan gaat u naar de notaris voor het opstellen van huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Ook als u ondernemer bent, is het belangrijk dat u nadenkt over huwelijkse voorwaarden. Zo kunt u privé en zakelijk gescheiden houden. Ook kunt u daarmee het vermogen van de niet-ondernemende echtgenoot voor zoveel mogelijk beschermen in geval van financiële problemen.

Wat regelt u zoal in huwelijkse voorwaarden?

  • Bescherming van een eventuele onderneming van een van beiden tegen de gevolgen van echtscheiding.
  • Bescherming van de niet-ondernemende partner voor ondernemingsschuldeisers.
  • Verdelingsregels voor inkomen en vermogen, bij echtscheiding en overlijden.
  • Compensatie van bereidheid om kinderen te verzorgen en gedurende die tijd niet te (kunnen) werken.
  • Afspraken over het delen van ouderdoms- en nabestaandenpensioen bij echtscheiding.
  • Verzorging van de overblijvende partner in geval van overlijden.

Huwelijkse voorwaarden worden door ons ingeschreven in het Huwelijksgoederenregister bij de rechtbank van het arrondissement (gebied) waar u getrouwd bent. Dat register is openbaar en kan door iedereen worden ingezien.

Met huwelijkse voorwaarden wijkt u dus af van de wet. U mag deze in principe invullen zoals u zelf wilt, zolang u maar niet tegen andere wettelijke regels ingaat. Dat heet “contractsvrijheid”. U kunt bijvoorbeeld niet van de regels van ‘gezinsbescherming’ afwijken. U hebt altijd toestemming van uw partner nodig om het gezamenlijke huis te verkopen of er een hypothecaire lening op af te sluiten. Ook kunt u zich niet onttrekken aan uw onderhoudsplicht ten opzichte van de ander en/of de kinderen.

Wanneer u voornemens bent te gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan, laat u dan vooraf goed informeren over de juridische gevolgen. Wij staan u hierin graag bij.