Wat is een verklaring van erfrecht?

Een verklaring van erfrecht is een notariële akte waarin staat aangegeven wie uiteindelijk zijn gerechtigd tot de nalatenschap van de overledene. De notaris zoekt in eerste instantie uit of de overledene een testament heeft gemaakt of niet. Dit doet de notaris door navraag te doen bij het Centraal Testamenten Register. Het resultaat van dit onderzoek wordt weergegeven in de verklaring van erfrecht, net als wie de erfgenamen zijn, op welke wijze zij de nalatenschap hebben aanvaard en of er bijzonderheden aan de hand zijn. Ook staat in een verklaring van erfrecht aangegeven wie uiteindelijk bevoegd is om bijvoorbeeld de bankzaken te regelen en/of wie bevoegd is om bijvoorbeeld de woning van de overledene te verkopen. Zo weten instanties dat zij handelen met de juiste personen.

Wanneer heeft u een verklaring van erfrecht nodig?

Als iemand komt te overlijden, kan een bank de rekeningen van de overledene blokkeren. Dit is om te voorkomen dat iemand gebruik maakt van de banktegoeden terwijl hij of zij daar niet (meer) toe bevoegd is, bijvoorbeeld omdat iemand bij testament is onterfd of omdat de erfgenamen eerst gezamenlijk moeten gaan overleggen wie de bankzaken mag regelen. Ook andere instanties kunnen vragen om een verklaring van erfrecht.

Als de bankrekeningen worden geblokkeerd, is dat dus een beschermingsmaatregel. De bankrekeningen kunnen weer worden gedeblokkeerd door het opmaken van een verklaring van erfrecht. Door alle toetsen die een notaris doet voordat de verklaring van erfrecht wordt afgegeven, kan de bank uiteindelijk in volste vertrouwen handelen met degene die daartoe staat aangegeven in de verklaring van erfrecht. Een verklaring van erfrecht kan in principe in korte tijd geregeld worden.

Aanvaarden of verwerpen

Als u erfgenaam bent in een nalatenschap heeft u een aantal keuzemogelijkheden. U kunt de nalatenschap beneficiair aanvaarden, zuiver aanvaarden of verwerpen. Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap is de meest veilige keuze die u kunt maken. U aanvaardt daarmee de nalatenschap, maar kunt niet privé worden aangesproken voor de schulden van de overledene. Ook kunt u de nalatenschap zuiver aanvaarden. Dat houdt in dat u ook privé voor de schulden van de overledene kunt worden aangesproken. Het zuiver aanvaarden van een nalatenschap hoeft niet per se schriftelijk. Als u zich als erfgenaam gedraagt, hebt u stilzwijgend zuiver aanvaard met alle risico’s van dien. Als u dit niet wilt, is het advies om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. De laatste optie is het verwerpen van de nalatenschap. U bent dan geen erfgenaam. Let op dat de nalatenschap dan wel kan ‘doorschuiven’ naar uw kinderen.

Het beneficiair aanvaarden en verwerpen van een nalatenschap vergt enkele formaliteiten. Deze keuzes moeten worden geregistreerd bij de rechtbank, waarvoor griffierecht moet worden betaald.

Verklaring van erfrecht inschrijven bij het Kadaster

Een verklaring van erfrecht kan worden ingeschreven bij het Kadaster. Het onroerend goed van de overledene wordt dan op naam gesteld van de erfgenamen. Het is niet verplicht om een verklaring van erfrecht bij het Kadaster in te schrijven.