Wanneer moet de nalatenschap worden verdeeld?

Wij adviseren om de nalatenschap met elkaar te gaan verdelen als duidelijk is hoe de nalatenschap er precies uitziet. Wat is de waarde van de nalatenschap en wat zijn de schulden? Onder schulden vallen onder andere nog openstaande facturen en de erfbelasting die eventueel betaald moet worden. Het is het handigst om de spullen en banktegoeden pas te gaan verdelen als alle schulden zijn voldaan. Uiteindelijk als alle schulden zijn voldaan en alle spullen zijn verkocht, kan het banksaldo onder de erfgenamen worden verdeeld en kan de bankrekening worden opgeheven.

Wie moet de nalatenschap verdelen?

Normaal gesproken moeten alle erfgenamen met elkaar de nalatenschap verdelen. Iedereen moet het hierover met elkaar eens zijn. Als er bijvoorbeeld een woning in de nalatenschap zit, zullen alle erfgenamen normaal gesproken een handtekening moeten zetten voor de verkoop van de woning. Iedereen heeft gelijke zeggenschap.

Soms heeft de overledene een testament opgemaakt waarin iemand staat aangewezen die verantwoordelijk is voor de verdeling. Deze persoon kan dan, afhankelijk van wat er in het testament staat, soms los van de erfgenamen de nalatenschap zelfstandig verdelen. Het is handig om een dergelijk persoon in een testament aan te wijzen als u denkt dat uw erfgenamen er samen niet uit gaan komen.

Als de erfgenamen het lastig vinden om de nalatenschap samen te verdelen of als ze liever willen dat een onafhankelijk persoon hen daarin begeleidt, kan de notaris hierbij helpen. De notaris begeleidt en adviseert de erfgenamen om tot een verdeling te komen. Daarbij worden de belangen van alle erfgenamen in acht genomen.