Wat is een executeur en welke taken heeft hij of zij?

Een executeur is iemand die de zaken regelt na iemands overlijden en die daartoe bij testament is aangewezen door de overledene. Hij beheert de volledige nalatenschap. Namens de erfgenamen moet hij ook eventuele schulden voldoen. Een erflater kan de executeur ook speciale activiteiten hebben opgedragen, zaken die hij graag geregeld ziet of uitgevoerd wil hebben nu hij er niet meer is. Ook kan de erflater zelf bepalen hoever de bevoegdheid van de executeur reikt.

De executeur maakt een beschrijving van de boedel; dat zijn alle bezittingen en schulden die iemand nalaat en hij moet de legaten afgeven en uitkeren. Hij is verantwoording schuldig aan de erfgenamen en moet aan hen rekening en verantwoording afleggen.

De executeur moet ook zorgen dat de aangifte erfbelasting wordt gedaan.

In toenemende mate worden notarissen vanwege hun onpartijdige en onafhankelijke positie tot executeur benoemd. Zeker als de verhoudingen in de familie lastig liggen, kan het verstandig zijn om een notaris hierin te betrekken.

Benoem een executeur in uw testament

Gaat u er van uit dat uw erfgenamen uw nalatenschap samen en in onderling overleg zullen afwikkelen? Of neemt u het zekere voor het onzekere en helpt u hen een handje met het voorkomen van ruzie? Belast dan één persoon met de praktische werkzaamheden die een overlijden met zich meebrengen en benoem een executeur in uw testament.