Wanneer moet u erfbelasting betalen?

Allereerst moet de hoogte van de nalatenschap worden vastgesteld. Dit wordt gedaan door alle bezittingen en schulden van de overledene in kaart te brengen, waarbij de waarde ten tijde van het overlijden in acht moet worden genomen.

Vervolgens moet worden gekeken hoe groot uw aandeel in de nalatenschap is. Iedere verkrijger heeft een vrijstelling voor de erfbelasting. Hoe groot de vrijstelling is, hangt af van uw relatie met de overledene. Over het meerdere dat u verkrijgt moet erfbelasting betaald worden. Het tarief dat u betaalt hangt ook af van uw relatie met de overledene, maar ook van het saldo dat u ontvangt. Het tarief kan oplopen tot 40% erfbelasting.

Wie moet de aangifte erfbelasting verzorgen?

Is bij testament een executeur benoemd, dan doet de executeur aangifte erfbelasting voor alle erfgenamen. Is er geen executeur, dan kunnen erfgenamen samen aangifte doen of ieder voor zich. De aangifte erfbelasting moet in principe binnen acht maanden na het overlijden van de overledene worden geregeld.

Als u het lastig vindt om zelf de aangifte te verzorgen of als u liever heeft dat een onafhankelijk en deskundig persoon de aangifte voor u opstelt, kunnen wij u daarbij helpen. Wij zijn als geen ander gespecialiseerd in nalatenschappen en het verzorgen van aangiften erfbelasting. Wij bieden deskundig advies en verzorgen graag de aangifte voor u.