Ik (ver)koop een perceel land. Waar moet ik op letten?

Bij de overdracht van een stuk land is het belangrijk dat gelet wordt op zaken als productierechten, jachtrecht, schouwplicht en ruilverkavelingsrente. Is een makelaar bij de overdracht betrokken, dan staan de meeste rechten en plichten in de koopovereenkomst vermeld. Wij als notaris leggen de rechten en plichten vast in een leveringsakte. Ook bekijken wij onder andere of de landbouwvrijstelling voor overdrachtsbelasting van toepassing is, of een aanbiedingsverplichting moet worden opgenomen en of erfdienstbaarheden gevestigd moeten worden.

Moet het perceel kadastraal uitgemeten worden? Wij informeren u graag over de mogelijkheden en vragen de uitmeting voor u aan.