Een bedrijfsoverdracht, hoe gaat dat in z’n werk?

Een bedrijfsoverdracht heeft juridische, fiscale en persoonlijke gevolgen. Vaak gebeurt een bedrijfsoverdracht in fases: men werkt eerst een poos samen, waarna overname volgt.
Voor een bedrijfsoverdracht is een goede planning en voorbereiding noodzakelijk. Wij begeleiden en adviseren u hierin graag, in samenwerking met uw accountant en financieel adviseur. Wij denken mee met juridische gevolgen, doen controles en geven inzicht in uw rechten en plichten. Wanneer duidelijk is wat de bedoeling is, maken wij de benodigde akten op. Ook nemen wij uw persoonlijke situatie met u door omdat het wellicht nodig is testamenten en/of huwelijkse voorwaarden op te stellen of te wijzigen.

Bedrijfsopvolging in de agrarische sector

In veel agrarische familiebedrijven zijn gezinsleden bedrijfsopvolgers. Wij als agri-notaris staan u hierin graag bij met advies. Wij zijn specialist in agrarisch recht en overzien het ingewikkelde speelveld van wet- en regelgeving. Wij werken ook hierbij samen met uw accountant en financieel adviseur. Met deze samenwerking beogen we een overgang dit juridisch, fiscaal en emotioneel voor u het meest gunstig is.

Waar moet u rekening mee houden?

  • de waardering van de verschillende bedrijfsonderdelen;
  • de overdracht van rechten en contracten;
  • de wijze van financiering;
  • de fiscale aspecten;
  • de positie van de niet-overnemende kinderen.

Vrijstelling overdrachtsbelasting

Als u uw bedrijf binnen de familie overdraagt, hoeft er geen overdrachtsbelasting te worden betaald over het onroerend goed van het bedrijf. Binnen de familie; dat zijn kinderen, kleinkinderen, broers, zussen of hun echtgenoten. Er gelden overigens wel een aantal voorwaarden. Zo moet uw opvolger het bedrijf minimaal drie jaar voortzetten.