Ik heb land verkocht dat beschreven moet worden. Kunnen jullie dit voor mij regelen?

Wij verzamelen benodigde gegevens en stellen voor u een akte van levering op.

Zijn jullie gespecialiseerd in kavelruil?

Wij zijn agrarisch specialist. Kavelruil valt hieronder. Wij adviseren u graag.

Ik wil mijn boerenbedrijf graag overdragen binnen mijn familie.

Wij zijn specialist in agrarisch recht en overzien het ingewikkelde speelveld van wet- en regelgeving.